Nagrade

Sveukupni fond nagrada (za muški i ženski turnir) iznosi 250.000,00 eura. Od tog će iznosa 20%, ili 45.000.00 eura biti plaćeno Europskoj šahovskoj organizaciji kao licencna pristojba, dok će preostali dio gornjeg iznosa biti rezerviran za nagrade muškim i ženskim igračima. Ukupni fond nagrada, u iznosu od 225.000,00 eura bit će uplaćen Europskoj šahovskoj organizaciji prije početka prvenstva. Europska šahovska organizacija ovime preuzima odgovornost da isplati nagrade igračima i igračicama.


MUŠKARCI
120.000 EUR

ŽENE
60.000 EUR

Redovne nagrade
113.700 EUR

Redovne nagrade
56.500 EUR

1

20.000

1

10.000

2

15.000

2

8.000

3

11.000

3

6.500

4

8.000

4

5.000

5

7.000

5

4.000

6

6.000

6

3.000

7

5.500

7

2.500

8

5.000

8

2.250

9

4.500

9

2.000

10

4.000

10

1.750

11

3.500

11

1.600

12

3.000

12

1.500

13

2.500

13

1.400

14

2.200

14

1.300

15

2.000

15

1.200

16

1.900

16

1.100

17

1.800

17

1.000

18

1.700

18

900

19

1.600

19

800

20

1.500

20

700

21

1.400

22

1.300

23

1.200

24

1.100

25

1.000

PERFORMANCE MINUS RATING

MUŠKARCI
6.300 EUR

ŽENE
3.500 EUR

1

1.000

1

750

2

800

2

600

3

700

3

500

4

600

4

400

5

500

5

300

6

450

6

250

7

400

7

250

8

350

8

200

9

300

9

150

10

250

10

100

11

250

12

200

13

200

14

150

15

150Svaki učesnik može dobiti samo jednu nagradu. Ako nagrađeni učesnik ne prisustvuje ceremoniji zatvaranja, njegova će nagrada biti umanjena za 20%, a minimalno za 100,00 €. Trojica prvoplasiranih učesnika dobivaju pehare i medalje. Nagrade će biti oporezovane.